Sprzedaż! 40% Poza Tylko wybrane elementy. Sprzedaż kończy się dni godziny minuty sekundy.
Sprzedaż

owca Model 3D

przez petomavar
Licencja na model 3D: Standard    Licencja na aktualizację
FORMATY
OJCZYSTY
Maya 7  |  Maya Software
3ds Max 2009  |  Default Scanline
FBX
OBJ
textures_sheep.zip
3D Model Specyfikacje
720 Wielokąty
721 Wierzchołki
Polygonal Geometria
Tekstury
Materiały
UV Mapping
non-overlapping Nieopakowane UV
ID produktu: 696246
117 Produkty
Od 2005

Mieć pytania? Porozmawiaj teraz z nami.

24/7 czat na żywo
Sheep model for games, educational, visualization and other purposes.
Made with Maya 7, clean topology, no N-gons, mostly quads and just few triangles.
UV mapped and fully textured, unwrapping done with no overlapping.
Maya 7 (.ma, .mb), OBJ (.obj with .mtl), 3ds Max 2009 (.max) and Autodesk FBX (.fbx) format included.
Polygons: 720 quads/ 1438 triangles
Vertices: 721
Edges: 1439
UVs: 878
Textures included in textures_sheep.zip file:
-1024×1024 .jpg diffuse (color) map
-1024×1024 .psd diffuse (color) map with layers
Produkty powiązane
Więcej produktów według artystów