Oferta specjalna! Poza

:::
Tylko wybrane elementy. Zobacz więcej ofert w Moje konto.
Sprzedaż

Dobrze Model 3D

Licencja na model 3D: Standard    Licencja na aktualizację
FORMATY
OJCZYSTY
Blender 2.79  |  Cycles Render
3D Studio
Collada
FBX
OBJ
Other
STL
3D Model Specyfikacje
37,226 Wielokąty
37,005 Wierzchołki
Polygonal Geometria
Tekstury
Materiały
UV Mapping
overlapping Nieopakowane UV
ID produktu: 1238135
1 Produkty
Od 2017

Mieć pytania? Porozmawiaj teraz z nami.

24/7 czat na żywo
Medieval water well

This package contains:
+ mid-poly model (Verticies: 37.005, Polygons: 37.226, Triangles: 73.407)
- overlaping UVs in channel 0 with non-overlaping lightmap UVs in channel 1
- seamless 1024x1024 diffuse and normal map textures (material can be changed just by replacing
texture for any square seamless texture)

+ low-poly model (Verticies: 2.384, Polygons: 2.222, Triangles: 4.620)
- non-overlaping UVs
- 4096x4096 diffuse,normal and AO texture baked from mid-poly model

Both models have the same size and center. Low-poly model can be used as LOD for Mid-poly model.
Model was made in blender 2.79. Renders on top are made with Cycles render engine.

Formats: blend, dae, fbx, obj, stl, uasset
Produkty powiązane