Oferta specjalna! Poza

:::
Tylko wybrane elementy. Zobacz więcej ofert w Moje konto.

GameReady Cottage 4 Model 3D

przez Gerhald3D
$79
lub
Licencja bezpłatna
- Wszystkie rozszerzone zastosowania
Zawarte formaty
Sep 24, 2019
CheckMate Pro Atestowany
Certyfikat StemCell
Blender 2.80 Cycles Render
3ds Max 2017 V-Ray 3.50
Unity 2018
Cinema 4D R16 Default Scanline
Cinema 4D R18 Advanced Render
Cinema 4D R18 Arnold 5.3.1.1
Unity 5.4
Unreal 4.10
3ds Max 2018 Arnold 5.3.1.1
3ds Max 2015 mental ray
3ds Max 2015 V-Ray 3.2
Maya 2017 Arnold 5.3.1.1
Maya 2015 mental ray
Maya 2015 V-Ray 3.2
FBX
Other
OBJ
USDz 1.0
FBX Metallic v
FBX Specular v
glTF 2.0
Textures_Cottage_4.rar

Nie widzisz formatu pliku, którego potrzebujesz?

Darmowa konwersja formatu pliku

Pełna pewność

Mieć pytania? Porozmawiaj teraz z nami.

Czat na żywo Teraz 24/7
3D Model Specyfikacje
ID produktu:1448293
Opublikowany:
Geometria:Polygonal Quads/Tris
Wielokąty:1,870
Wierzchołki:2,757
Tekstury:Yes
Materiały:Yes
Rigowany:No
Animowany:No
UV Mapping:Yes
Nieopakowane UV:Yes, non-overlapping
Artysta
TurboSquid Sprzedawca od February 2016
Obecnie sprzedaje 212 produkty
Osiągnięcia:
Ocena produktu
5 Oceny przesłane
opis
Hello, my dear Customer!
I am happy to present you GameReady Cottage #4 3d model.
Ready for game-development, render and animation.
That model will definitely save your time just a lot!

- Cottage dimensions: 12.3x13.5x7.5m.
- Units used: Meters
- Native file format: Blender 2.80
- Converted file formats: 3ds Max 2017, Cinema 4D R16, UnityPackage, .FBX, .OBJ.

---------------------------- USAGE: --------------------------------

- This model is suitable for use in mobile/PC game-development, VR/AR applications, advertising, design visualization, forensic presentation, etc.

------------------------- TOPOLOGY: ----------------------------

Cottage model consist of 1 mesh part:

- Cottage_4: 3.676 tris.

TOTAL: 3.676 tris.

Only Quads and Tris topology used.

--------------------------- MATERIALS:--------------------------

Model use 1 material total:

- Cottage_4 (Cottage object)

- Blender 2.80 version use Cycles materials type (Principled shader)
- 3ds Max 2017 version use VRayMtl materials type.
- Cinema 4D R16 version use Default Scanline materials type.
- Unity 2018 version use Standart Metallic materials type.

---------------------- TEXTURES and UV: ---------------------

Model is completely UV-unwrapped. You can see all the textures and UV maps on the preview images.
Textures of cottage and dirt are made separately!

TEXEL DENSITY:

- 134px/m2 (for 4K textures)

TEXTURES of cottage:
- Base_Color.png (4096x4096px)
- Normal.png (4096x4096px)
- Metallic.png (4096x4096px)
- Roughness.png (4096x4096px)
- Height.png (4096x4096px)
- AO.png (4096x4096px)
- Windows_mask.png (4096x4096px)
- MetallicSmoothness.png (4096x4096px)

TEXTURES of dirt:
- Dirt_Base_Color.png (4096x4096px)   
- Dirt_Roughness.png (4096x4096px)
- Dirt_Metallic.png (4096x4096px)

Textures archive includes 3 pack of textures: clean cottage, dirt cottage and separately dirt textures

You can overlay textures of dirt or leave the cottage clean (see preview images).

MetallicSmoothness map was made for Unity Standart Metallic shader.

All the textures are packed in textures archive.

TOTAL: 17 textures in archive.

------------------------ DESCRIPTION: --------------------------

- There is a 3D model of Cottage only!
- Model is fully textured with all materials applied (Converted formats .MAX, .C4D, .Unitypackage as well, take a look at preview images).
- Ability to enable/disable dirt.
- LowPoly model, that is perfect for even mobile game-dev.
- No Ngons used, just Quads and Tris.
- Clear topology with no any artefacts, holes, overlapping polygons and so on.
- All materials and textures are intelligently named.
- PBR materials, as you can see on the preview.
- No cleaning up necessary, just drop your models into the scene and start rendering.
- No special plugin needed to open scene.
- Formats .MAX, .C4D, .OBJ, .FBX, Unitypackage are included.
- Real world scale 1:1.
- Units of measurement are meters.

-------------------------------- NOTES: ----------------------------------

- The 'other' format on product page is .MTL format for .obj model.

You will like it!
Gerhald3D.
Produkty powiązane
Więcej produktów według artystów