Sprzedaż! Aż do 50% Poza Tylko wybrane elementy. Sprzedaż kończy się dni godziny minuty sekundy.

Gitara Archtop Model 3D

Nov 22, 2020
CheckMate Pro Atestowany
FORMATY
OJCZYSTY
Blender 2.79  |  Cycles Render 2.79
Collada
FBX
OBJ
STL
Guitar Textures
3D Model Specyfikacje
109,260 Wielokąty
109,584 Wierzchołki
Polygonal Quads/Tris Geometria
Tekstury
Materiały
UV Mapping
non-overlapping Nieopakowane UV
ID produktu: 1651234
66 Produkty
Od 2017
32
3

Mieć pytania? Porozmawiaj teraz z nami.

24/7 czat na żywo
This photo-realistic model of an antique archtop guitar will impart expert-level realism onto your projects.

Textures Resolutions:
Wood - 3072x3072, 432x528, 600x600, Mask - 1920x1920

Size:
The guitar is 1.2m long in total.

Unit scale: Meters

Polygon and Vertices:
Polygons- 109260
Vertices- 109584

The native 3D suite for this model is Blender 2.78 and the model was rendered in Cycles render engine.

Available formats: .Blend, .FBX, .OBj, .STL, .DAE.

NOTE: This model contains poles (more than 5 edges that converge to a single vertex.)

Thanks for your interest, and be sure to take a look at the rest of our models!
Produkty powiązane
Więcej produktów według artystów