Oferta specjalna! Poza

:::
Tylko wybrane elementy. Zobacz więcej ofert w Moje konto.

Hulk Model 3D

$159
lub
Licencja bezpłatna
- Tylko do użytku redakcyjnego
Własność intelektualna opisana w tym modelu , włączając Marka "marvel", nie jest powiązana z pierwotnymi posiadaczami praw lub popierana przez tych właścicieli i musi być wykorzystywana na ograniczeniach dotyczących używania redakcji a>.
Licencja bezpłatna
- Tylko do użytku redakcyjnego
Własność intelektualna opisana w tym modelu , włączając Marka "marvel", nie jest powiązana z pierwotnymi posiadaczami praw lub popierana przez tych właścicieli i musi być wykorzystywana na ograniczeniach dotyczących używania redakcji a>.
Zawarte formaty
Blender 2.79 Cycles Render 2.79
3D Studio 2019
Collada 2019
FBX 2019
OBJ 2019

Nie widzisz formatu pliku, którego potrzebujesz?

Darmowa konwersja formatu pliku

Pełna pewność

Mieć pytania? Porozmawiaj teraz z nami.

Czat na żywo Teraz 24/7
3D Model Specyfikacje
ID produktu:1325284
Opublikowany:
Geometria:Polygonal
Wielokąty:13,456
Wierzchołki:13,703
Tekstury:Yes
Materiały:Yes
Rigowany:Yes
Animowany:No
UV Mapping:Yes
Nieopakowane UV:Yes, non-overlapping
Artysta
TurboSquid Sprzedawca od January 2018
Obecnie sprzedaje 4 produkty
Osiągnięcia:
Ocena produktu
nieoceniony
Kategorie

Nota prawna: Własność intelektualna przedstawiona w tym modelu , włączając Marka "marvel", nie jest powiązana z pierwotnymi posiadaczami praw ani przez nie zatwierdzona.

opis
Hulk Animation : youtube/watch?v=_bqp70a4hzE&t

**GENERAL**

-This is a useful, ultra realistic, high quality hulk model.

-All body parts are interconnected with very clean topology such as gum, teeth, tongue, eyes and iris.

-All textures are hand painted specifically.

-The character is modeled in real-world scale with ideal proportions.

-Unnecessary complex such as layer, material, texture, brush are not included in this project.

-You can add any clothes for this body.

-You can add any particles for this body such as hair, body hair and eyebrow.

-Via this topology, you can easily make different kinds of body.

-You can use every body parts separately for other characters.

-Final images are rendered with cycles render, and no effect is used in the image.

-Model has polygonal hair, eyebrows, eyelashes. Because of that can be used without particles.

-Available formats ( .blend .3ds .obj .fbx .dae ).

-! Only .blend file contains rig system and particles ( Hair, Body hair, Chest ). Other formats don't have rig system and particles.

**FEATURES**

-The mesh contains only quads.

-All mesh is fully symmetrical.

-Anatomically correct model.

-Suitable proportions.

-Quality UV map.

-Quality high resolution textures.

-Height : ( 2.49 ).

-Location : ( 0,0,0 ).

-There is a rig system for body moves and face gestures.

**OBJECTS**

-The whole model is modeled in a single object with clean topology such as gum, teeth, tongue, eyes and iris.

1.Hulk - 13,703 verts

**TEXTURES**

-The diffuse map is painted on blender, in addition, Subdermal, Epidermal, Backscatter, Ambient Occlusion maps are combined on photoshop with diffuse map for less space, more quality.

1.HulkDiffuse.jpg - 8192 x 8192

2.HulkBump.jpg - 8192 x 8192

3.HulkRoughness.jpg - 8192 x 8192

4.HulkSpecular.jpg - 8192 x 8192

5.HulkNormal.jpg - 8192 x 8192

6.HulkSSS - 2048 x 2048
Produkty powiązane
Więcej produktów według artystów