No smoking sign
$
eps oth
no smoking zone
$
eps oth
No Smoking
$
ai