Cartoonish stone wall
$
sbsar
Smooth rocks with moss
$
sbsar
Rock cliff or cave
$
sbsar
Volcanic lava rock
$
sbsar
Rough granite rock
$
sbsar
Granit rock and quartz
$
sbsar
Smooth cliff rock
$
sbsar
stonework_006
$
sbsar
stonework_001
$
sbsar
rock_003
$
sbsar
rock_001
$
sbsar
stones_005
$
sbsar
stonework_003
$
sbsar
marble_004
$
sbsar
rock_007
$
sbsar
stonework_002
$
sbsar
Stones and pebbles
$
sbsar
marble_001
$
sbsar
stones_014
$
sbsar
marble_002
$
sbsar
stones_010
$
sbsar
stonework_004
$
sbsar
rock_002
$
sbsar
rock_004
$
sbsar
marble_003
$
sbsar
stones_001
$
sbsar
stones_009
$
sbsar
Stone pavement
$
sbsar
stones_003
$
sbsar
Burning coal
$
sbsar
Raw granite
$
sbsar
Raw marble
$
sbsar
Dotted marble
$
sbsar
Gemstones or crystals
$
sbsar
stonework_005
$
sbsar
stones_006
$
sbsar
stones_011
$
sbsar
stones_012
$
sbsar
stones_013
$
sbsar
stones_007
$
sbsar
Black crystal
$
sbsar
Marble
$
sbsar
Asteroid
$
sbsar
Damaged marble
$
sbsar
stones_002
$
sbsar
stones_004
$
sbsar
rock_006
$
sbsar